PRIA

Vaata seminari ülekannet EST:

  • Kunstlike tingimuste loomine, mis kahjustab EL ÜPP toetusi.

.

Watch livestream in ENG:

  • Creation of artificial conditions, harming EU CAP subsidies.