Elva gümnaasium 100 aastat

Väärikat vanust tähistati väärika üritusega, mis tähendas, et juba ette oli teada, et kõik külalised koolisaali ära ei mahu. Meie poolt oli siis tehniline lahendus nii ürituse jäädvustamiseks kui ka internetis ülekandeks, ning seeläbi näidati saalis toimuvat paljudes klassiruumides üle terve koolimaja ning mahutati ära ka arvukad külalised.