ETAG

IUT lõpparuandluse ja baasfinantseerimise infopäeva ülekanne.